Máy Chuốt (Kéo) Thép giảm đường kính

MÁY KÉO THÉP LIÊN TỤC

 

MÁY KÉO THÉP ĐỨNG

 

 

MÁY NẮN THẲNG VÀ CẮT

Máy Kéo Thép

Tags: Wire drawing machine; Vertical wire drawing; Wire straighterning and cutting; máy kéo thép; máy nắn thẳng