MÁY TIỆN ĐỨNG TỐC ĐỘ CAO "HONOR SEIKI"
VL-46A

Vòng xoay trên bàn
560 mm
Đường kính tiện lớn nhất
560 mm
Chiều cao tiện lớn nhất
450 mm
Mâm cặp thủy lực
12"
Vòng bi trục chính
120 mm
Tốc độ trục chính
25-2500 rpm
Đài dao
H12

VL-66A

Max. swing dia. 800 mm
Max. turning dia. 760 mm
Max. turning height 750 mm
Hydraulic chuck18"
Spindle bearing dia. 160 mm
Spindle speed 25-2500 rpm
Turret H12VL-86A

Max. swing dia. 1000 mm
Max. turning dia. 860 mm
Max. turning height 810 mm
Hydraulic chuck21"
Spindle bearing dia. 200 mm
Spindle speed 25-1500 rpm
Turret H12

VL-100A

Max. swing dia. 1320 mm
Max. turning dia. 1100 mm
Max. turning height 920 mm
Hydraulic chuck21"
Spindle bearing dia. 200 mm
Spindle speed 5-8500 rpm
Turret H12

SAMPLE

SAMPLE
"HONOR SEIKI" HEAVY DUTY VERTICAL LATHE
VL-66C

Max. swing dia.850 mm (33.46")
Max. turning dia. 850 mm (33.46")
Max. turning height 650 mm (25.59")
Chuck size 21"
X-axis travel -100+650mm
Z-axis travel 600mm
Table speed 5-700 rpm
ATC12 positions

VL-86C

Max. swing dia.950 mm (37.40")
Max. turning dia. 950 mm (37.40")
Max. turning height 650 mm (25.59")
Chuck size 24"
X-axis travel -100+750mm
Z-axis travel 600mm
Table speed 5-600 rpm
ATC12 positionsVL-100C

Max. swing dia.1200 mm (47.24")
Max. turning dia. 1200 mm (47.24")
Max. turning height 650 mm (25.59")
Table dia 1000 mm (31.49")
X-axis travel -100+750mm
Z-axis travel 700mm
Table speed 3-400 rpm
ATC12 positions

VL-125C

Max. swing dia.1600 mm (63")
Max. turning dia. 1600 mm (63")
Max. turning height 1200mm (47.24")
Table dia 1250 mm (49.21")
X-axis travel -200+950mm
Z-axis travel 900mm
Table speed 3-300 rpm
ATC12 positionsVL-160C

Max. swing dia.2000 mm (78.74")
Max. turning dia. 2000 mm (78.74")
Max. turning height 1200mm (47.24")
Table dia 1600 mm (63")
X-axis travel -200+1150mm
Z-axis travel 900mm
Table speed 3-250 rpm
ATC12 positions

VL-200C

Max. swing dia.2500 mm (98.42")
Max. turning dia. 2500 mm (98.42")
Max. turning height 1600 mm (63")
Table dia 2000 mm (78.74")
X-axis travel -300+1450mm
Z-axis travel 1200mm
Table speed 5-200 rpm
ATC12 positionsVL-250C

Max. swing dia.3000 mm (118.11")
Max. turning dia. 2970 mm (116.93")
Max. turning height 1600 mm (63")
Table dia 2500 mm (98.42")
X-axis travel -300+1650mm
Z-axis travel 1200mm
Table speed 5-160 rpm
ATC12 positions

VL-300C

Max. swing dia.3600 mm (118")
Max. turning dia. 3600 mm (141.73")
Max. turning height 2000 mm (78.74")
Table dia 3000 mm (118.11")
X-axis travel -300+2000mm
Z-axis travel 1500mm
Table speed 1-120 rpm
ATC12 positionsVL-400C

Max. swing dia.4500 mm(177.16")
Max. turning dia. 4500 mm(177.16")
Max. turning height 2000/3000 mm(78.74"/118.11")
Table dia. 4000 mm(157.48")
Spindle speed 1-85 rpm
ATC16 positions


"HONOR SEIKI" VERTICAL TURNING CENTERMáy Tiện Đứng CNC HONOR