Công suất từ 16 đến 450KVA

Đường kính ép tới 55mm.

Máy nhiệt ép hai đầu