• Máy gia công trung tâm đứng

  • Three-axis linear guideway adopts the high precision linear slide.
  • Spindle bearing chip removal mode employs large span mode design, which is able toprovide long-term operating lifetime of the spindle.
  • Z-axis brake servo motor, with non-counter weight design, enhancing the Z-axis drive performance, achieving the best surface precision through implementation of 3D processing.
MODEL HÀNH TRÌNH (X/Y/Z) KÍCH THƯỚC BÀN TỐC ĐỘ TRỤC CHÍNH

KIỂU CÔN

TRỤC CHÍNH

SV-1000 1020x520x640mm 1150x520mm

8000rpm

(Truyền động dây đai)

BT-40

 

 

 

Máy gia công trung tâm đứng

Tags: KAFO Vertical Machining Center; Máy gia công trung tâm; 高鋒工業股份有限公司; 立式機械中心加工機; 立形マシニングセンタ