• Máy tiện tốc độ cao

MÁY TIỆN NGANG TRUYỀN THỐNG

S430 Series
THÔNG SỐ KỸ THUẬT   /   Model S430x560 S430x760 S430x1000 S430x1500 S430x2200
Vòng xoay trên băng máy 430 mm (17")
Vòng xoay trên bàn xe dao 240 mm (9-1/2")
Chiều cao tâm 215 mm (8-1/2")
Khoảng cách chống tâm 560 mm (22") 760 mm (30") 1000 mm (40") 1500 mm (60") 2200 mm (90")
Vòng xoay vượt hầu 650 mm (25-1/2")
Bề rộng băng máy 300 mm (11-4/5")
Kiểu trục chính ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. )
Lỗ trục chính 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. )
Côn lỗ trục chính MT 6 / MT 7 Opt.
Tốc độ trục chính 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm
Tiện ren hệ Inch 4 ~ 56 T.P.I.
Tiện ren hệ Mét P 0.5 ~ P 7
Ăn phôi dọc bàn 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")
Ăn phôi ngang bàn 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")
Đường kính trục vít me 35 mm (1-1/3")
Bước ren trục vít me 4 TPI or 6 mm
Côn ụ động MT 4
Hành trình trục ụ động 150 mm (5-7/8")
Đường kính trục ụ động 58 mm (2-1/4")
Động cơ chính 5HP (3.75KW) / 7.5HP (5.625KW) ( Opt. )
Bơm giải nhiệt 1/8 HP (0.1KW)
Hành trình ụ dao 125 mm (4-7/8")
Hành trình ngang bàn xe dao 245 mm (9-2/3")
Kích thước máy (cm) 165 x 81 x 119 189 x 81 x 119 215 x 81 x 119 265 x 81 x 119 342 x 81 x 119
Kích thước đóng kiện (cm) 182 x 95 x 168 200 x 95 x 168 228 x 95 x 168 279 x 95 x 168 355 x 95 x 168
Trọng lượng tịnh 1500 1680 1760 2050 2405
Trọng lượng gộp 1600 1780 1860 2200 2555

 

S480 Series
Specifications   /   Model S480x560 S480x760 S480x1000 S480x1500 S480x2200
Swing Over Bed 470 mm (18-1/2")
Swing Over Cross Slide 280 mm (11")
Center Height 235 mm (9-1/4")
Distance Between Centers 560 mm (22") 760 mm (30") 1000 mm (40") 1500 mm (60") 2200 mm (90")
Swing Over Gap 690 mm (27-1/8")
Width Of Bed 300 mm (11-4/5")
Spindle Nose ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. )
Spindle Bore 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. )
Taper of Spindle Bore MT 6 / MT 7 Opt.
Range of Spindle Speed 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm
Inch Threads Range 4 ~ 56 T.P.I.
Metric Threads Range P 0.5 ~ P 7
Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")
Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")
Leadscrew Diameter 35 mm (1-1/3")
Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Taper of Tail Center MT 4
Tail Spindle Travel 150 mm (5-7/8")
Tail Spindle Diameter 68 mm (2-2/3")
Main Drive Motor 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. )
Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Compound Rest Travel 125 mm (4-7/8")
Cross Slide Travel 245 mm (9-2/3")
Machine Dimensions (cm) 165 x 81 x 122 189 x 81 x 122 215 x 81 x 122 265 x 81 x 122 342 x 81 x 122
Packing Dimension (cm) 182 x 95 x 168 200 x 95 x 168 228 x 95 x 168 279 x 95 x 168 355 x 95 x 168
Net Weight 1540 1720 1800 2075 2465
Gross Weight 1640 1820 1900 2225 2615

 

S530 Series
Specifications   /   Model S530x560 S530x760 S530x1000 S530x1500 S530x2200
Swing Over Bed 520 mm (20-1/2")
Swing Over Cross Slide 330 mm (13")
Center Height 260 mm (10-1/4")
Distance Between Centers 560 mm (22") 760 mm (30") 1000 mm (40") 1500 mm (60") 2200 mm (90")
Swing Over Gap 740 mm (29-1/8")
Width Of Bed 300 mm (11-4/5")
Spindle Nose ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. )
Spindle Bore 80 mm (3")
Taper of Spindle Bore MT 6 / MT 7 Opt.
Range of Spindle Speed 20 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :58mm /40 ~ 2000 R.P.M. ( 12 steps )-spindle bore :80mm
Inch Threads Range 4 ~ 56 T.P.I.
Metric Threads Range P 0.5 ~ P 7
Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")
Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")
Leadscrew Diameter 35 mm (1-1/3")
Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Taper of Tail Center MT 4
Tail Spindle Travel 150 mm (5-7/8")
Tail Spindle Diameter 68 mm (2-2/3")
Main Drive Motor 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. )
Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Compound Rest Travel 125 mm (4-7/8")
Cross Slide Travel 275 mm (10-4/5")
Machine Dimensions (cm) 165 x 81 x 125 189 x 81 x 125 215 x 81 x 125 265 x 81 x 125 342 x 81 x 125
Packing Dimension (cm) 182 x 95 x 168 200 x 95 x 168 228 x 95 x 168 279 x 95 x 168 355 x 95 x 168
Net Weight 1580 1760 1810 2135 2565
Gross Weight 1680 1860 1910 2285 2675

 

M560 Series
Specifications   /   Model M560x1000 M560x1500 M560x2200
Swing Over Bed 560 mm (22")
Swing Over Cross Slide 340 mm (13-1/3")
Center Height 280 mm (11")
Distance Between Centers 1000 mm (40") 1500 mm (60") 2200 mm (90")
Swing Over Gap 788 mm (31")
Width Of Bed 350 mm (13-3/4")
Spindle Nose ASA D1 - 8
Spindle Bore 85 mm (3-1/3") / 105 mm (4") Opt. )
Taper of Spindle Bore MT 7
Range of Spindle Speed 15 ~ 1500 R.P.M.  / 14 ~ 1380 R.P.M. ( 12 steps )
Inch Threads Range 2 ~ 56 T.P.I.
Metric Threads Range P 0.5 ~ P 14
Longitudinal Feeds Range 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")
Cross Feeds Range 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")
Leadscrew Diameter 38 mm (1-1/2")
Leadscrew Pitch 4 TPI or 6 mm
Taper of Tail Center MT 5
Tail Spindle Travel 165 mm (6-1/2")
Tail Spindle Diameter 75 mm (2-7/8")
Main Drive Motor 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW) ( Opt. )
Coolant Pump 1/8 HP (0.1KW)
Compound Rest Travel 200 mm (7-7/8")
Cross Slide Travel 300 mm (11-4/5")
Machine Dimensions (cm) 229 x 99 x 125 278 x 99 x 125 353 x 99 x 125
 

Máy tiện tốc độ cao

Tags: Máy tiện "PHILLIPS IMPERIAL"; S430x1000; S430x1500; S430x2200; M660x1500; M660x2000

TAIWAN COMBITECH CO.,LTD
Email: info@combitech.com.vn - Tel: +84 28 3744 7123
Hotline: 090.999.0769
Address: No. 160 Hui Zhong Road, Xitun District, Taichung City 40747, Taiwan (R.O.C)
site map
Copyright © TAIWAN COMBITECH CO.,LTD © 2024 - All rights reserved