Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại máy mài vô tâm: cơ bản/ NC/ CNC / tự động cấp phôi .....Máy mài vô tâm JHC-12

Đường kính phôi tiêu chuẩn:    Ø1 ~ Ø25 mm

Đường kính phôi đặc biệt:        Ø25 ~ Ø40 mm

Kích thước đá mài:              Ø305 x 150 x Ø120
(đường kính x rộng  x lỗ giữa)

Máy mài vô tâm JHC-18

Standard work rest (dia.):    Ø1 ~ Ø50 mm

Special work rest (dia.):        Ø40 ~ Ø100 mm

Grinding wheel size:             Ø455 x 205 x Ø228.6
(dia. x width x hole)Máy mài vô tâm JHC-20 

Standard work rest (dia.):    Ø1 ~ Ø50 mm

Special work rest (dia.):        Ø40 ~ Ø100 mm

Grinding wheel size:             Ø510 x 205 x Ø254
(dia. x width x hole)

Máy mài vô tâm JHC-24H

Standard work rest (dia.):    Ø2 ~ Ø60 mm

Special work rest (dia.):        Ø50 ~ Ø150 mm

Grinding wheel size:             Ø610 x 205 x Ø304.8
(dia. x width x hole)Máy mài vô tâm JHC-24T 

Standard work rest (dia.):    Ø2 ~ Ø230 mm

Grinding wheel size:             Ø610 x 205 x Ø304.8
(dia. x width x hole)

Máy mài vô tâm JHC-NC

Standard work rest (dia.):    Ø1 ~ Ø50 mm

Special work rest (dia.):        Ø40 ~ Ø100 mm

Grinding wheel size:             Ø455 x 205 x Ø228.6
(dia. x width x hole)

Máy mài vô tâm CNC

JHC-CNC

Standard work rest (dia.):    Ø1 ~ Ø25 mm

Special work rest (dia.):        Ø25 ~ Ø40 mm

Grinding wheel size:             Ø305 x 150 x Ø120
(dia. x width x hole)

Máy mài vô tâm

Related Products

Tags: Taiwan centerless grinding machine, Máy mài vô tâm JAINNHER