• Máy uốn nằm ngang SUNRISE

MÁY UỐN NẰM NGANG

HBM-40 / HBM-75 / HBM-40NC/ HBM-75NC

The hydraulic horizontal bending machine is the new addition to the SUNRISE product line of high quality and reliable hydraulic metal working machines.

A wide range of tooling is available for different bending operations.

We also customize special tooling for specific requirements

 

Model HBM-40M (HBM-45M)
HBM-40 (HBM-45)
HBM-40NC (HBM-45NC)
HBM-75 (HBM-82)
HBM-75NC (HBM-82NC)
  Metric (mm) Imperial (inch) Metric (mm) Imperial (inch)
Lực ép xy lanh 40 Tons 45 Short Tons 75 Tons 82 Short Tons
Hành trình xy lanh 250mm 10" 350mm 13-3/4"
Tốc độ uốn 9.6mm/sec 0.38"/sec 8.9mm/sec 0.35"/sec
Tốc độ chạy về 14.5mm/sec 0.57"/sec 9.9mm/sec 0.93"/sec
Lỗ gá khuôn ø83mm x 1
ø58mm x 3
ø3-1/4" x 1
ø2-9/32" x 3
ø118mm x 1
ø83mm x 3
ø4-5/8" x 1
ø3-1/4" x 3
Chiều cao uốn tối đa 200mm 8" 300mm 12"
Khả năng uốn
(Khuôn V đơn)
200mm x 12mm 8" x 1/2" 300mm x 12mm 12" x 1/2"
Cữ sau NC
(Chỉ cho model HBM-NC)
1016mm 40" 1016mm 40"

 

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

Model HBM-40M (HBM-45M)
HBM-40 (HBM-45)
HBM-40NC (HBM-45NC)
HBM-75 (HBM-82)
HBM-75NC (HBM-82NC)
  Metric (mm) Imperial (inch) Metric (mm) Imperial (inch)
Khả năng đột ø30mm x 9mm ø1-1/8" x 3/8" ø30mm x 15mm ø1-1/8" x 5/8"
Cắt thép la (W x T) 170mm x 12mm 6-21/32" x 15/32" 170mm x 16mm 6-21/32" x 5/8"
Khả năng uốn ống (90◦ bend) ø3/8" ~ ø2" ø3/8" ~ ø2" ø3/8" ~ ø2" ø3/8" ~ ø2"
Nắn thẳng (Max profile) 200mm 8" 300mm 12"
Uốn mép thanh phẳng (W x T) 50mm x 12mm 2" x 15/32" 50mm x 12mm 2" x 15/32"
Chiều cao làm việc 930mm 37" 950mm 37-1/2"
Công suất điện 5HP 5HP 7.5HP 7.5HP

 

 

 

Máy uốn nằm ngang SUNRISE

Tags: SUNRISE Horizontal bending machine; Máy uốn nằm ngang; Máy uốn thanh cái tủ điện; Máy uốn thanh đồng tủ điện; SUNRISE