Máy xả cuộn

 

Máy cắt xả cuộn

Tags: Máy Xả Băng, Slitting line, Cut to length line