7. Máy gia công dây thép


MÁY KÉO THÉP | MÁY NẮN THÉP DÂY VÀ CẮT | MÁY BÓC XỈ THÉP | MÁY CHUỐT ĐẦU THÉPMÁY KÉO THÉP DẠNG ĐỨNGMÁY KÉO THÉP DẠNG NẰM NGANG

MÁY KÉO THÉP LIÊN TỤC
MÁY NẮN THẲNG VÀ CẮT THÉP DÂY
MÁY BÓC XỈ THÉPMÁY CHUỐT ĐẦU THÉP