6. Máy cưa

LỰA CHỌN MÁY CƯA


  1. Kích thước phôi ban đầu
  2. Hình dạng phôi
  3. Vật liệu phôi cần cưa
  4. Độ chính xác, bề mặt, năng suất
  5. Tính kinh tế của phương pháp cưa
  6.  Chi phí máy
  7. Chi phí vật tư tiêu hao
  8. Khả năng tiết kiệm phôi.

Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)