2. Máy phay

LỰA CHỌN MÁY PHAY


1. Kích thước phôi

2. Hình dạng và vật liệu phôi

3. Khả năng máy (tốc độ, bước tiến, dải công suất)

4. Sản lượng

5. Độ chính xác kích thước

6. Số nguyên công

7. Chất lượng bề mặt gia công


Showing 1 to 5 of 5 (1 Pages)