Liên hệ

TAIWAN

TAIWAN COMBITECH CO.,LTD

160 HUEI CHUNG ROAD, TAICHUNG 407, TAIWAN

TEL: +886 4 2311 2415

EMAIL: info@combitech.com.tw

VIETNAM

TAIWAN COMBITECH CO.,LTD

B93 Đường số 50, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28 3744 7123

Di động: 090.999.0769

EMAIL: info@combitech.com.vn

Xem bản đồ: Google map

HÀ NỘI

Văn phòng tại Hà Nội:

89, Đường Đa Lộc, Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Email: sales@combitech.com.vn

Tel: 090.999.0769