MÁY CƯA VÒNG BÁN TỰ ĐỘNG

SH-250R

Khả năng cắt tròn: 250mm

Khả năng cắt chữ nhật: 230 x 300mm

SH-3026L

Khả năng cắt tròn: 260mm

Khả năng cắt chữ nhật: 260 x 300mm

SH-5542

Khả năng cắt tròn: 420mm

Khả năng cắt chữ nhật: 420 x 500mm

SH-7550

Khả năng cắt tròn: 500mm

Khả năng cắt chữ nhật: 500 x 750mm

SH-7662

Khả năng cắt tròn: 620mm

Khả năng cắt chữ nhật: 620 x 760mm

SH-8580D

Khả năng cắt tròn: 800mm

Khả năng cắt chữ nhật: 800 x 850mm

MÁY CƯA VÒNG TỰ ĐỘNG NC

C-260NC

Khả năng cắt tròn: 260mm

Khả năng cắt chữ nhật: 260 x 300mm

C-320NC

Khả năng cắt tròn: 320mm

Khả năng cắt chữ nhật: 320 x 380mm

C-325NC

Khả năng cắt tròn: 325mm

Khả năng cắt chữ nhật: 325 x 380mm

C-420NC

Khả năng cắt tròn: 420mm

Khả năng cắt chữ nhật: 420 x 420mm

C-460NC

Khả năng cắt tròn: 460mm

Khả năng cắt chữ nhật: 460 x 460mm

C-520NC

Khả năng cắt tròn: 520mm

Khả năng cắt chữ nhật: 520 x 560mm

MÁY CƯA VÒN CẮT GÓC DÙNG CHO CẮT THÉP ỐNG, THÉP HỘP, DẦM, THÉP HÌNH

SH-460M

Khả năng cắt tròn: 250mm

Khả năng cắt chữ nhật: 230 x 460mm

SH-500M

Khả năng cắt tròn: 330mm

Khả năng cắt chữ nhật: 280 x 500mm

SH-650M

Khả năng cắt tròn: 420mm

Khả năng cắt chữ nhật: 380 x 650mm

SH-700DM

Khả năng cắt tròn: 450mm

Khả năng cắt chữ nhật: 450 x 700mm

C-510MNC

Khả năng cắt tròn: 360mm

Khả năng cắt chữ nhật: 330 x 510mm

CNC-800DM

Khả năng cắt tròn: 500mm

Khả năng cắt chữ nhật: 400 x 800mm

MÁY CƯA ĐỨNG

 

Máy Cưa Vòng "COSEN"

Tags: COSEN band saw machine; Cosen saw; Máy cưa vòng; Máy cưa vòng COSEN